Opgaver

Som virksomhedens bogholder er der mange opgaver som skal løses

Finansbogholderi:

     småindkøb

Leverandør/Kreditor styring:

      registrering af købet  

      betaling af regninger

Kunde/Debitor styring:

      Udsendelse af fakturaer

      Rykker af ubetalte fakturaer

Budgettering:

Lønindberetning:

Likviditetsoversigt:

Moms afstemning / indberegning / afregning

Indberetning af salg til EU lande

Afstemning af import told/moms

Afstemning af betalingskonti

Lønafstemning

Månedsregnskab/kvartalsregnskab

Færdig regnskab til revisor (med specifikaiton af alle statusposter)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.